Het verhaal van de monumenten op de Nieuwe Weide,

De Stadsboerderij, gebouwd in 1797 hoort bij Nieuwe Weide 1 ( het Stadshuis) en 7 ( het café en restaurant).

Het restaurant van de Brabander was in 1800 een Rentmeesterhuis en hoorde bij het Herenhuis van de familie Wiggerts. Ook heeft er een burgemeester in gewoond namelijk Nauta. De Hindelooper gevel is in de dertiger jaren in het geheel weg gehaald en daarvoor in de plaats is de huidige geplaatst, deze hoort hier eigenlijk thuis.

Het café van de Brabander was in 1800 de bijkeuken van de Rentmeesterwoning en een stal voor kleinvee. Later is hier een woonkeuken van gemaakt.    In de zestiger jaren was hier een poelier en kippenslachterij gevestigd. Op 1 juni 1974 werd dit pand als café op feestelijke wijze geopend.

De Stadsboerderij was in 1800 een reguliere boerderij van de familie Wiggerts. Ook was er een stalhouderij gevestigd, compleet met alle soorten rijtuigen. Later is deze boerderij door verschillende families bewoond geweest, functioneerde als remise voor de brandweer en is vanaf april 1994 in gebruik als hotel.